Kontakt

E-post: knivstaforeningsrad@gmail.com
Plusgiro: 100 54 23 -7

Ledamöter & specialområden:
Ann Edlund - 070 213 86 67 - friluftsliv, samhälle
Cristina Cohen - 070-562 29 48 - kultur
Dag Dacke - 070-731 90 09 - issport, barnidrott
Emelie Nordin - 070-855 35 23 - friluftsliv, issport
Fredrik Åström - 070- 982 46 49 - hallsport
Ingrid Lundell - 073-069 28 46 - välgörenhet, friluftsliv
Jerker Wallström - 070-864 88 76 - fotboll, hallsport
Kjell Karlsson - 070-606 45 23 - issport
Staffan Falk - 070-420 26 01 - välgörenhet
Torolf Lönnerholm (kassör) - 070-404 30 29 - friluftsliv, samhälle

Facebook för medlemsföreningar
Styrelseledamöter och sektionsansvariga m fl i våra medlemsföreningar kan gå med i vår Facebook-grupp. Där delar föreningsrådets styrelse relevant information och medlemmar kan lämna synpunkter till föreningsrådets styrelsemöten, möten med kommunen m.m.