Kontakt

E-post: knivstaforeningsrad@gmail.com
Plusgiro: 100 54 23 -7

Ledamöter & specialområden:
Ann Edlund - 070 213 86 67 - friluftsliv, samhälle
Cristina Cohen - 070-562 29 48 - kultur
Dag Dacke - 070-731 90 09 - friidrott, hallsport, ledarskap
Emelie Nordin - 070-855 35 23 - friluftsliv, utomhussport
Ingrid Lundell - 073-069 28 46 - välgörenhet, friluftsliv
Jerker Wallström - 070-864 88 76 - fotboll
Kjell Karlsson - 070-606 45 23 - hallsport
Torolf Lönnerholm (kassör) - 070-404 30 29 - samhälle, miljö, friluftsliv

Facebook för medlemsföreningar
Styrelseledamöter och sektionsansvariga m fl i våra medlemsföreningar kan gå med i vår Facebook-grupp. Där delar föreningsrådets styrelse relevant information och medlemmar kan lämna synpunkter till föreningsrådets styrelsemöten, möten med kommunen m.m.